jvg

Llicenciada en Administració i Direcció d’empreses i especialitzada en Gestió Tributària.

Economista col·legiada i membre del REAF.

Amb una àmplia experiència professional que l’avala, és la responsable del Departament Financer i qui s’encarrega de desenvolupar plans d’empresa i estudis de viabilitat per als nostres clients.

Una gran apassionada de la música clàssica i de l’art.