Des del mes de gener és possible sol·licitar patents al Principat d’Andorra. Això és possible atès que El 30 d’octubre de 2014 es va aprovar una nova Llei de Patents del Principat d’Andorra, que substituïa a l’antiga la Llei de Patents del 10 de juny de 1999 %o2013 que no va arribar mai a aplicar-se- i el 22 de juliol de 2015, es va aprovar el Reglament d’Execució corresponent.

Aquesta nova Llei s’ha desenvolupat harmonitzada amb el dret comunitari europeu i de manera que faciliti l’adhesió del Principat d’Andorra als tractats internacionals més importants en matèria de patents, com per exemple la validació de patent europees o l’adhesió al tractat PCT.

En virtut de la nova Llei Andorrana, les patents en aquest país adopten el format de mer dipòsit de forma, per la qual cosa no seran examinades de novetat. La sol·licitud de patent pot presentar-se en català, castellà, francès o anglès.

cal destacar que, atès que Andorra ja va ratificar l’Acord del Conveni de Paris, existeix un dret de prioritat de 12 mesos a partir de la data de presentació de la primera sol·licitud per qui hagi presentat una sol·licitud de patent o un model d’utilitat en un país parteix del conveni.

Als següents enllaços poden consultar-se els textos oficials tant de la Llei de Patents com del seu Reglament d’execució:

Llei de patents

Reglament d’execució